تعرفه ها

بسته وبسایت شرکتی

۲.۸ میلیون تومان


۲ گیگابایت فضای میزبانی

دامنه ir رایگان

تمامی امکانات یک وبسایت شرکتی استاندارد

SSL رایگان

قابلیت تغییر بنرها و تصاویر

پشتیبانی یک ماهه بصورت کامل

ایجاد ویدیوهای آموزشی برای مدیریت وبسایت خود

ارسال وضعیت کامل وبسایت همراه با مستنداتAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

بسته وبسایت فروشگاهی

۵ میلیون تومان


۲ گیگابایت فضای میزبانی

دامنه ir رایگان

تمامی امکانات یک وبسایت فروشگاهی استاندارد

SSL رایگان

قابلیت تغییر بنرها و تصاویر

پشتیبانی یک ماهه بصورت کامل

ایجاد ویدیوهای آموزشی برای مدیریت وبسایت خود

ارسال وضعیت کامل وبسایت همراه با مستندات